Szkolny Związek Sportowy w Będzinie 

Dzisiaj wtorek, 30 listopada 2021 r.

Nie jesteś zalogowany..
Witamy Gościa
2019-11-07
» Kalendarz rozgrywek 2019/2020!

Jak co roku, wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2019/2020.

Administrator

2018-10-10
» Kalendarz rozgrywek 2018/2019!

Już wkrótce zostaną udostępnione kalendarze rozgrywek międzyszkolnych w roczniku 2018/2019.

Administrator

2017-10-19
» Nowy rok szkolny 2017/2018!

Witamy w serwisie internetowym Szkolnego Związku Sportowego..

AdministratorRegulamin zawodów powiatowych SZS w Będzinie

Aktualizacja: 09.09.2008 r.

 • Zawody powiatowe stanowią szczebel eliminacji między zawodami miejskimi a rejonowymi.
 • Wszystkie zawody powiatowe odbywają się jednego dnia (wyjątek stanowi udział 8 i 9 zespołów). Zawody siatkarskie rozgrywane są jednego dnia na dwóch lub trzech boiskach.
 • W zawodach powiatowych biorą udział najlepsi uczniowie (sporty indywidualne), oraz najlepsze szkoły z powiatu będzińskiego
  W grach zespołowych: dwie z Będzina i po jednej szkole z Czeladzi, Mierzęcic, Bobrownik, Psar, Siewierza, Sławkowa i Wojkowic (w przypadku uczestnictwa w zawodach Badmintona szkół tylko z Będzina i z Czeladzi - startują po dwie drużyny z tych miast).
  W zawodach LA drużynowych: trzy z Będzina, dwie z Czeladzi i po jednej szkole z Mierzęcic, Bobrownik, Psar, Siewierza, Sławkowa i Wojkowic.
 • Na zawodach powiatowych obowiązują regulaminy i dokumentacja wg postanowień zawartych w wydawnictwie Śl. SZS w Katowicach "SPORT WSZYSTKICH UCZNIÓW" w roku szkolnym 2003/2004.
 • System zawodów powiatowych w grach zespołowych:
  1. przy 1, 2 zespołach - bezpośredni pojedynek
  2. przy 3 zespołach - obowiązuje system "każdy z każdym" (1 - w losowaniu przydziela się gospodarzowi zawodów: kolejność meczy: 1-2, 2-3, 1-3)
  3. przy 4 zespołach - w pierwszej fazie rozgrywane są mecze ubiegłorocznego mistrza i wicemistrza z dwoma dolosowanymi drużynami, w fazie drugiej udział biorą zwycięzcy z pierwszej fazy - drużyna wygrana z tego spotkania zostaje mistrzem powiatu, w fazie trzeciej grają drużyny przegrane z pierwszej fazy - w przypadku gdy spotkanie wygra drużyna która przegrała w pierwszej fazie z już wyłonionym mistrzem powiatu, rozgrywany jest dodatkowy mecz o drugie miejsce z drużyna która przegrała w fazie drugiej z mistrzem.
  4. przy 5 zespołach - najwyżej sklasyfikowana w powiecie z poprzedniego sezonu szkoła (miasto) w I fazie nie uczestniczy, pozostałe 4 szkoły losowo grają systemem pucharowym, a następnie zwycięzcy plus szkoła nie biorąca udziału w fazie I grają według wariantu b)
  5. przy 6 zespołach - systemem pucharowym (losowanie par), a następnie wygrani według wariantu b. W przypadku siatkówki, minisiatkówki i minipiłki nożnej losowanie dwóch grup (mistrz i wicemistrz z poprzedniego roku rozstawieni), w grupach system "każdy z każdym" a następnie po dwie najlepsze drużyny z grup systemem "na krzyż". Przegrani grają o trzecie miejsce a wygrani finał.
  6. przy 7 zespołach - najwyżej sklasyfikowana w powiecie z poprzedniego sezonu szkoła (miasto) w I fazie nie uczestniczy, 6 szkół rozgrywa systemem pucharowym (losowanie par), a następnie obowiązuje wariant c).
  7. przy 8 zespołach (dwa dni) - podział na dwie grupy (gospodarz w jednej grupie do uzgodnienia; w drugiej wg kalendarza PSZS); w grupach obowiązuje wariant c lub (grupa "A") wariant d), a następnie w drugim dniu wariant c przy czym pary tworzymy na krzyż, tzn. I m. gr. A - II m. gr. B, II m. gr. A - I m. gr. B
   GRUPA "A": 1. Będzin I, 2. Czeladź 3. Siewierz, 4. Bobrowniki, 5. Wojkowice
   GRUPA "B": 6. Będzin II, 7. Mierzęcice, 8. Psary, 9. Sławków
   W przypadku zawodów siatkarskich - system rozgrywek do dwóch przegranych.
  8. przy 9 zespołach (dwa dni) - podział na trzy grupy (gospodarze na pierwszym miejscu w grupie; może dojść do zmiany gospodarza w grupie za zgodą zainteresowanych zespołów), zespołów następnie mistrzowie grup grają wg wariantu b (gospodarzem jest szkoła wg kalendarza PSZS)
   GRUPA "A": 1. Będzin I, 2. Bobrowniki, 3. Siewierz
   GRUPA "B": 1. Czeladź, 2. Sławków, 3. Będzin II
   GRUPA "C": 1. Mierzęcice, 2. Psary, 3. Wojkowice
 • Do niniejszego REGULAMINU załączony jest POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ SZS, który dotyczy szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
 • W uzasadnionych przypadkach sekretarz powiatu może zmienić termin, miejsce i organizatora zawodów.
  Zgłoszenia do zawodów należy dokonać do sekretarza powiatu (tel. +48 514-458-568 lub e-mail: sobieniecki@szs.bedzin.pl) w terminie 7 dni przed zawodami.
  Brak potwierdzenia udziału w zawodach będzie traktowany jako rezygnacja !!!
 • Sporne kwestie na zawodach rozstrzyga sekretarz powiatu lub organizator zawodów.
 • W minisiatkówce dziewcząt, siatkówce dziewcząt, minikoszykówce chłopców i koszykówce chłopców, z Czeladzi awansują dwie drużyny. Turnieje powiatowe w tych dyscyplinach zaczynają się meczami Będzin II - Czeladź II o dalszy udzial w zawodach.

    Regulamin aktualizowano większością głosów na zebraniu miejskich i gminnych sekretarzy SZS w dniu 09.09.2009 r.